Algemeen

Welling ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als een vanzelfsprekendheid. Het is normaal dat een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering neemt.

Om hieraan nog meer aandacht te besteden is besloten een verslag te maken van alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Op deze manier kan Welling haar doelstelling op dit vlak in de toekomst helder in kaart brengen, onze prestaties meten en verbeteren.

Omdat de termen MVO en duurzaamheid veelomvattend zijn en bij iedereen een andere associatie oproepen is het moeilijk om alles compleet in één verhaal samen te vatten. Om structuur aan te kunnen brengen worden alle initiatieven verdeeld in zeven peilers die gebasseerd zijn op People, Planet en Prosperity:

1. zorg voor medewerkers;

2. maatschappelijk betrokken ondernemen;

3. toepassing van materialen/concepten;

4. bouwproces van idee t/m eindproduct;

5. inrichting en verbruik van onze huisvesting;

6. bewust omgaan met de projectomgeving;

7. verantwoordelijk omgaan met ketenpartners.

Deze peilers zijn de leidraad voor het inventariseren en het formuleren van het beleid en de doelstellingen van Welling. De peilers zijn onderling verdeeld in subonderdelen.

MVO is een proces en geen eindbestemming. Het doel is dan ook te laten zien in welke richting het duurzaamheids- en MVO-beleid zich op dit moment ontwikkelt en welke doelstellingen daarbij horen.