Certificeringen

Van de Water biedt keiharde garanties, zwart op wit. Geen kleine lettertjes, afspraak is afspraak. Dat is de taal die we spreken. Eerlijk, oprecht, transparant. We staan voor kwaliteit. Ook wanneer het gaat om onze eigen werkwijzen en processen.

Hieronder vindt u onze certificeringen/keurmerken:

VCA**

Naast de levering van kwalitatief hoogstaande producten en diensten, is certificatie van het integrale kwaliteitssysteem voor Van de Water één van de middelen om haar aandacht en zorg voor kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu naar haar opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers zichtbaar te maken. Het integrale kwaliteitssysteem is eveneens VCA** gecertificeerd. Van de Water staat in dat verband dan ook onlosmakelijk verbonden met "gefundeerd bouwen".

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 5000 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector is in Nederland goed voor 6% van het bruto binnenlands product en voor een productie van 60 miljard euro (prijsniveau 2008). De sector biedt werk aan ruim 500.000 mensen.

Bouwend Nederland is een slagvaardige, professionele organisatie die zich inzet voor een betere profilering van de branche en een passende maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk is. De bouw bepaalt het gezicht van Nederland. Zij maakt wonen, werken, leren, recreëren, reizen, handel en vervoer mogelijk.

De kerntaken van Bouwend Nederland zijn belangenbehartiging, brancheontwikkeling en individuele dienstverlening aan haar lidbedrijven.

Erkend leerbedrijf

Bij Van de Water wordt veel aandacht aan opleidingen geschonken. Alle medewerkers kunnen zich bijscholen en ontplooien. Maar ook de contacten met bestaande opleidingen krijgen veel aandacht. De wisselwerkingen tussen bedrijf en student hebben prioriteit.

Wij houden ons hier nadrukkelijk mee bezig omdat we vinden dat leerlingen optimaal begeleid en opgeleid moeten worden, met als doel dat ze na afronding van hun opleiding zó kunnen instromen in de bouw. Het is belangrijk dat de aanwezige kennis en expertise worden overgedragen aan de jongeren, zodat deze niet verloren gaan.

FSC®

Duurzaamheid is voor Van de Water geen keuzeoptie, maar uitgangspunt, in alles wat we doen. Daarom kiezen wij vanzelfsprekend voor hout uit FSC® gecertificeerde bossen. Kiezen voor FSC® is namelijk kiezen voor het behoud van gezonde bossen. Zodat we niet alleen nú zorgdragen voor mens, plant en dier, maar dat ook doen voor de generaties na ons.