Monumentaal schilderwerk

Van de Water begrijpt dat het van groot belang is dat monumentale panden goed onderhouden of hersteld worden. Een monument is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht vanwege de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde. Welling draagt graag zorg voor uw pand, waarbij u kunt vertrouwen op onze jarenlange ervaring en expertise.

Wij willen u hier graag meer over vertellen. Neem vrijblijvend contact met ons op!