Bouw

Van de Water bouwt voor professionele opdrachtgevers in de zorg en utiliteit. Nieuwbouw en verbouw, transformatie en restauratie. Zelden werken van repeterende aard, maar projecten waarbij het eerder aankomt op kwaliteit dan kwantiteit. Zorgwoningen, ziekenhuizen, verpleeghuizen. Kantoorcomplexen, fabrieken, productieomgevingen voor zware industrie. Scholen, sportcomplexen. Dat zijn de werken die onze vakmensen uitdagen en waar ze hun toegevoegde waarde kunnen laten zien.

Als klant- en resultaatgerichte bouwer starten we vanzelfsprekend bij uw wensen, verwachtingen en ambities. Daarom zitten we bij voorkeur al in de planfase met u aan tafel. Als bouwteampartner, die niet alleen realiseert, maar ook adviseert over cruciale zaken als maakbaarheid en betaalbaarheid. En over materialisering en detaillering, aspecten die direct van invloed zijn op duurzaamheid en onderhoud en dus op de Total Cost of Ownership van uw pand. Juist in het voortraject kunnen wij u helpen slimme keuzes te maken die de integrale kosten van uw gebouw verlagen.

Van de Water in uw bouwteam

• kortere doorlooptijd
• open begroting, dus transparant
• flexibiliteit en wendbaarheid
• zekerheid m.b.t. maakbaarheid en betaalbaarheid
• inbreng opgebouwde expertise en best practices

Neem contact met ons op