Utiliteitsvastgoed

Onder utiliteitsvastgoed verstaan we alle bouwwerken zonder woonfunctie. Het gaat daarbij per definitie om maatwerk. Elke werkplek, productieomgeving of openbaar gebouw kent immers zijn eigen specifieke functies en belangen. De uitdaging – en kracht! – van Van de Water ligt in het vinden van de perfecte balans tussen gebruiksfunctie, eisen en wensen enerzijds en bouwmethodiek en materiaalkeuzes anderzijds. Uitgaande van zo gunstig mogelijke integrale kosten, gedurende de levenscyclus van het gebouw.

Of het nu gaat om een kantoorpand of fabriek, een school, ziekenhuis of wijkgebouw, het primaire proces dat erin plaatsvindt (bedrijvigheid, onderwijs, zorgverlening) moet hoe dan ook door kunnen gaan. Als ervaren utiliteitsbouwer weten wij als geen ander wat dat inhoudt voor het bouwproces. Ultieme aandacht voor veiligheid. Maatregelen die de hygiëne veiligstellen, stof- en geluidsoverlast tegengaan. En niet in de laatste plaats een flexibele planning; bouwen wanneer het bedrijfsproces van de opdrachtgever dat toestaat. Ook wanneer dat in de avond, een weekend of vakantie is.

Brandveiligheid

Veiligheid voorop. Vanzelfsprekend brengt Van de Water de juiste bouwkundige voorzieningen aan, zodat uw pand aan alle actuele brandveiligheidseisen voldoet. Bij brandveiligheid wordt doorgaans in de eerste plaats gedacht aan de veiligheid van medewerkers, klanten en bezoekers. Maar heeft u wel eens stilgestaan bij wat het voor uw bedrijf zou betekenen als de boel door brand stil komt te liggen? Een calamiteit waarvan de gevolgen nauwelijks zijn in te schatten. Praat daarom eens met de brandveiligheidsspecialisten van Van de Water.