Onderwijs

Tot de vaste opdrachtgevers van Van de Water behoren verschillende onderwijsinstellingen, in het primair en voortgezet onderwijs. Scholengemeenschap Nijmegen bijvoorbeeld. Natuurlijk, omdat ze weten dat de mensen van Van de Water het maken, hoe ingewikkeld de klus ook is. Maar vooral ook omdat wij weten wat van ons wordt verwacht in een omgeving waarin kinderen en jongeren leren en verblijven. Vaak zijn we al in de voorbereidende fase betrokken, waar we onze expertise inbrengen om tot de beste oplossingen en keuzes te komen. Onderhoudsvriendelijk en kostenefficiënt, duurzaam en bestand tegen het soms wat onbezonnen enthousiasme van de jeugd.

We realiseren voor het onderwijs zowel nieuwbouw als verbouw en uiteraard plegen we ook alle vormen van onderhoud. Binnen dat laatste speelt onze 24/7 bereikbaarheidsdienst een belangrijke rol; als er zich een probleem voordoet, moet dat immers zonder uitstel worden verholpen. We stellen alles in het werk om het onderwijsproces niet te verstoren en de veiligheid van leerlingen en personeel te waarborgen. We schermen het werkgebied goed af en treffen alle noodzakelijke voorzieningen tegen stof- en geluidsoverlast. En als het werk daar om vraagt, werken we in de avonduren, weekenden en schoolvakanties. Vanzelfsprekend.

Neem contact met ons op

Delen via:
Terug naar overzicht

Projecten voor Onderwijs