Informeel. Praktisch. Pragmatisch.

Van de Water is van oorsprong een familiebedrijf en wordt nog altijd gekenmerkt door de cultuur die daarbij hoort. Informeel, praktisch en pragmatisch. Daar is onze organisatie ook op ingericht. Met korte communicatielijnen, heldere taakverdelingen en duidelijke verantwoordelijkheden. Verantwoordelijkheden die daar zijn belegd, waar ze ook horen. Dat maakt dat we snel kunnen schakelen, mede daar de LEAN-gedachte die wij als vanzelfsprekend omarmen, en dus wendbaar zijn.

We werken op basis van vertrouwen. Een man een man, een woord een woord. We gaan niet voor de snelle winst, maar voor duurzaam resultaat. Voor duurzame relaties ook met opdrachtgevers, leveranciers en co-makers, met oog voor elkaars belangen en wederzijds gewin. En niet in de laatste plaats voor duurzame oplossingen die onze leefomgeving zo min mogelijk belasten. Per slot van rekening zijn we er ons als familiebedrijf terdege van bewust dat we onze wereld slechts te leen hebben van de generaties na ons.

Zijn we traditioneel? Als dat staat voor ambachtelijk vakmanschap en ‘ouderwetse’ normen als eerlijkheid, betrouwbaarheid en afspraak-is-afspraak, absoluut. Tegelijk creëren en benutten we voortdurend kansen om te verbeteren en te vernieuwen. Van de Water is geen innovatie-pionier die uw project ziet als een fieldlab om te experimenteren met nieuwe technieken en methodieken. Maar bewezen innovaties pakken we onmiddellijk op, wanneer we daarmee uw klus beter, (kosten)efficiënter of sneller kunnen klaren.

We helpen u graag