Zorgvastgoed

Zorginstellingen

Respect voor bewoners en gebruikers. Dat onwrikbare uitgangspunt zit in onze genen. Misschien komt dat nog wel het meest tot uiting in onze projecten voor zorginstellingen, waar we vaak te maken hebben met kwetsbare bewoners en met zorgmedewerkers die zich veilig en ongehinderd op die bewoners moeten kunnen focussen. En dus nemen we zorgvuldige maatregelen om overlast door bijvoorbeeld stof of lawaai tegen te gaan, zien we toe op een veilige routering en zorgen we dat we de leef- en zorgomgeving zo snel mogelijk weer verlaten. Het is die respectvolle en vanzelfsprekend klantgerichte houding die maakt dat diverse zorginstellingen Van de Water beschouwen als hun vaste partner voor nieuwbouw, verbouw, uitbreiding, renovatie en onderhoud. Van zorgcentra, aanleunwoningen en kleinschalige groepswoningen tot en met kantoorruimten, magazijnen en werkplaatsen.

Ziekenhuizen

Bouwen voor ziekenhuizen is een uitgesproken specialisme dat Van de Water als geen ander beheerst. Wij realiseren nieuwbouw, verbouwingen, uitbreidingen, renovaties en onderhoud voor gerenommeerde zorgpartijen als de Sint Maartenskliniek en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Ook hier zien we er zorgvuldig op toe dat het primaire proces in het ziekenhuis ongehinderd en veilig door kan gaan. Door onze jarenlange ervaring weten we precies wat dat vraagt qua ontwerp en uitvoering, logistiek, hygiëne, veiligheid en overlastbeheersing. Die expertise nemen we vanzelfsprekend mee in uw project. Van planvorming tot een met oplevering en nazorg, Van de Water garandeert u een snel en soepel gestroomlijnd proces.

Energiepositief Leven

Samen met haar zusterbedrijf Welling en de ketenpartners Bouwvisie, Architektengroep Gelderland en Van Dorp, maakt Van de Water deel uit van het synergetisch samenwerkingsverband Energiepositief Leven. Deze samenwerking richt zich op het verduurzamen van de Nederlandse (bestaande) bebouwde omgeving in opdracht van de professionele opdrachtgever.

Samen ontwikkelen wij duurzame vastgoedoplossingen (zowel nieuwbouw als verbouw) voor onze opdrachtgevers. Ook voor de zorg.