CWZ- Nieuwbouw poliklinieken

Opdrachtgever
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Facilitair Bedrijf
Architect
2 double you
2doubleyou.nl/

Bovengenoemd werk hebben we in opdracht gekregen.

Ons kenmerk : 218115

Pdf