Smit Trafo - Uitbreiding testlab 1 N20

Plaats
Nijmegen
Opdrachtgever
Royal Smit Transformers B.V.

Het werk in dit project bestaat in hoofdzaak uit: het uitbreiden en verhogen van het testlab 1 (hal N20), het slopen van de bestaande gevels en het dak, het vervangen van de betonvloer van hal N20 door een luchtkussenvloer, het aanbrengen van een nieuwe luchtkussenvloer aan de buitenzijde van de hal, het (her)plaatsen van diverse Colt gevel- en dakventilatieroosters en Storax lamellenwanden, het demonteren, opslaan en hermonteren van Merford akoestische voorzet-elementen en diverse sloopwerkzaamheden t.b.v. bovenstaande werkzaamheden.

Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau B.V. is de bouwkundig en constructief adviseur voor dit project.

Pdf