Van de Water bestrijdt vuur!

Met het oog op veiligheid hebben diverse medewerkers van Van de Water Bouw een training
"Bedrijfshulpverlening; blusmiddelen” gevolgd.

Zij leerden een paar simpele maatregelen om de schade van een brand te beperken.